Masku Maraton
Sukarin Masku Maraton 2016 SÄÄNNÖT
Tervetuloa Sukarin Masku Maraton -tapahtumaan. Ohessa tapahtuman SÄÄNNÖT, joita kaikki osallistujat sitoutuvat noudattamaan.
Sukarin Masku Maratonin järjestäjä on Maskun Kataja ry

Rintanumero
Rintanumerossa on viivakoodi, jota ei saa poistaa tai peittää. Rintanumero tulee kiinnittää paidan tai takin etupuolen yläosaan siten, että se on helposti luettavissa. Numeroa ei saa taittaa tai peittää. Osanottajalla ei ole oikeutta peittää tai poistaa järjestäjän asettamia mainoksia. Rintanumeron saa pitää suorituksen jälkeen.
Osanottajanumero on henkilökohtainen eikä toinen henkilö voi juosta sen kanssa. Ilman numeroa ei pääse maaliin. Ilman numeroa juoksevat poistetaan reitiltä.
Osallistuja saa maalinjälkeiset huollot rintanumeroa vastaan.

Osanoton siirto
Sairastapauksissa osanotto voidaan siirtää seuraavaan vuoteen. Lääkärintodistuksesta on toimitettava kopio osoitteeseen:
mariviivi.karjalainen (at) dnainternet.net tai tapahtumapäivänä kilpailukansliaan.

Sarjat
Kilpailusarja juoksuissa määräytyy kuluvan vuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan. Mikäli syntymäaikaa ei ole ilmoitettu, sarja on miehet tai naiset kokonaiskilpailu. Puolimaratonilla ja 10 kilometrillä sarjat ovat miehet kokonaiskilpailu, miehet ikäryhmittäin (40-45-50-55-60-65-70+),
naiset kokonaiskilpailu sekä naiset ikäryhmittäin (40-45-50-55-60+). Kokonaiskilpailu lasketaan maaliintulojärjestyksestä.

Kilpailun kesto
Kilpailun virallinen suoritusaikaraja on kolme tuntia. Reitin purku käynnistyy, kun lähdöstä on kulunut 3 tuntia.

Keskeyttäminen
Mikäli joudut keskeyttämään, ilmoittaudu lähimpään huoltopisteeseen/ensiapupisteeseen. Ilmoita huoltopisteen vastaavalle, jos tarvitset kyydin tapahtuma-alueelle.

Hylkääminen
Tapahtuman tuomaristolla on oikeus hylätä urheilusuoritus ja poistaa osanottaja reitiltä, jos tämä ei noudata sääntöjä ja annettuja ohjeita. Urheilusuoritus hylätään automaattisesti, mikäli osanottajalla ei ole kilpailunumeroa tai se ei ole hänen omansa.

Vastuu
Osanottajia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta. Jokainen juoksija osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.

Ikäraja
Tapahtumassa ei ole alaikärajaa. Alle 18-vuotiaiden osallistuminen puolimaratonille edellyttää vanhemman/huoltajan luvan.

Videointi ja valokuvaus
Järjestäjällä on vapaa käyttöoikeus tapahtuman aikana ottamilleen kuville ja videotallenteille.

Tulokset
Sukarin Masku Maratonin tulokset tulevat bruttoajan mukaan. Bruttoaika on osanottajan aika lähtölaukauksesta maaliin.
Tulokset julkaistaan osoitteessa maskumaraton.fi ja maskunkataja.com.

Palkinnot ja palkintojenjako
Palkintoina ovat mitalit. Puolimaratonin ja 10 km kokonaiskilpailun (M/N) viidelle (5) parhaalle. Ikäluokkasarjoissa kolmelle (3) parhaalle.

Osoitetietojen käyttö
Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, ellei osallistuja sitä erikseen kiellä.

Ajanotto
Osanottosi varmistuksen yhteydessä saat kirjekuoren, jossa on rintanumerosi. Se kiinnitetään hakaneuloilla paidan tai takin
etupuolelle, eikä sitä saa peittää tai taittaa. Numerossa on viivakoodi, joka luetaan maalissa viivakoodilukijalla.
Toimi maalissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Säilytä paikkasi jonossa, jos sellainen on. Näin maaliintulojärjestys säilyy oikeana.

Muut ohjeet
Tapahtuma-alueella on kaikenlaisten mainosten jakelu ilman järjestäjän lupaa kielletty koskien myös parkkialueita.

Näiden sääntöjen lisäksi osallistujat ovat velvollisia noudattamaan muita järjestäjien antamia ohjeita.

Johtoryhmä ja tuomaristo
Sukarin Masku Maratonin johtoryhmän/tuomariston muodostavat kilpailun johtaja sekä yu-jaoston nimeämät kaksi edustajaa.

Valitukset
Valitukset tulee tehdä kirjallisesti kilpailukanslian johtoryhmän käsiteltäviksi viimeistään tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä.

-
Masku Maraton

171098  | Copyright © 2017 Masku Maraton | Maskun Kataja |
Webbinen.net